София. В УНСС днес официално бе открита академичната 2023/2024 година за първокурсниците в специалност “Международен туризъм и икономика” към катедра “Икономика на туризма”.
Тържеството протече под мотото “Бранд България – гостоприемство в четири сезона”, а сред присъстващите имаше и представители на бизнеса.

През ноември катедрата ще проведе кръгла маса с актуални теми за туризма ни, а на 1 декември ще бъде организирано събитие по повод дипломиране на завършващите висше учебно заведение.

Сподели публикацията