София. Катедра „Икономика на туризма“ представи пред журналисти, пишещи за туризма, новата специалност „Здравен и делови туризъм и икономика“, която е в портфолиото на УНСС за учебната 2024/2025 година.Тя е в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и ще се изучават само в дистанционна форма (онлайн), платено обучение.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров приветства катедрата за новосъздадената специалност, която е подготвяна години наред след внимателно проучване на всички аспекти на туризма и необходимостта от промени в образованието по отношение на тази бързо развиваща се област. „Туризмът е универсален език, на който говори целия свят. Туризмът ни обединява, туризмът ни свързва. Новата специалност „Здравен и делови туризъм и икономика“ е насочена не само към български, но и към чуждестранни студенти, ако държавата улесни този процес за приемането им. Сега изникват проблеми с визи, с признаване на образованието, пречки, които би трябвало да отпаднат“, каза проф. Димитров.

Проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Ася Панджерова, Недялка Пенева, HR Director of business hotel InterContinental Sofia, проф. д-р Мариана Янева – ръководител катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Еленита Великова, д-р Владимир Бойчев, лекар, експерт здраве и фармация и проф. д.н. Таня Парушева

Проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, заедно с екипа от катедрата, представиха новата програма. Участваха и представители на бизнеса – Недялка Пенева, HR Director of business hotel InterContinental Sofia, и д-р Владимир Бойчев, лекар, експерт по здраве и фармация, който е и доктор по икономика, и двамата възпитаници на УНСС.

Идеята да се създаде въпросната специалност е в резултат на множество дискусионни срещи на катедратаИкономика на туризма“ с представители на туристическия бизнес и водещи експерти, в резултат на което те са убедени, че приоритетни за Българияса здравният и деловият туризъм, а тяхното съчетаване би довело до още по-голям интерес към България.

Обучението в „Здравен и Делови Туризъм и Икономика“ е насочено към представителите на туристическия бизнес и техните служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма.

Целевите групи, за които е подходящо това обучение са хора, чиито семейства имат собствен туристически бизнес и търсят специализирани познания и такива, които вече работят в туристическия бизнес, запознати са с общата специфика на туристическия пазар и целят да придобият специализирани познания.

Специалността е подходяща и за предприемачи и служители, които нямат туристическо образование, но работят из цялата страна и извън нея като туроператори или собственици на места за настаняване.

Обучението е онлайн и е достъпно от всяка точка на света според новите туристически концепции на  Bleisure tourism и Tourism Work Nomads. Изборът на този начин на обучение правят не само по-възрастните студенти, той е все по-желан и от младите. Това е така, защото дава възможност едновременно за работа и за учене. В световен мащаб има тенденция към нарастване на  студентите, които желаят да се обучават дистанционно, защото тя дава възможността да учиш, където и да се намираш по света.

Обучението е 4 години, включва 40 дисциплини, средно по 10 на година, с изключително редуциран хорариумдо 9 часа лекции по всяка дисциплина.

Конкурентните предимства на новата специалност са платеният прием, който гарантира класиране по първо желание и възможността да се кандидатства по документи с оценка от ДЗИ (матура) или ЕПИ в УНСС.

Програмата е насочена към новите приоритети на потребителите, които са в съчетаването на здраве, бизнес и изживявания.

Целта е да се формира целогодишен бранд по продуктово предлагане на по-висок клас продукти като термалния, балнео, спа, уелнес, бизнес и развлекателния туризъм. Това ще доведе и до създаване на работни позиции с целогодишна заетост и по-високи доходи.

Изучаваните дисциплини включват обучение по медицински, термален, спа туризъм, социална психология и туристическо поведение на бизнес туристите, туристически пакети по здравен, делови и развлекателен туризъм, устойчив културен туризъм, ПР и други.

Обучението по тази програма наистина ще бъде изключително иновативно, дискусионно и интегрирано с експертите от бизнеса, каза в заключение проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра „Икономика на туризма“,

Документи за кандидатстване в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за всички специалности, които предлага УНСС, могат да се подават на място в УНСС от 10 до 28 юни 2024 вкл. в Центъра за прием на документи в УНСС или онлайн от 10 до 30 юни 2024 г. вкл. през платформата „Уеб-прием“ на УНСС.

https://priem.unwe.bg/

Сподели публикацията