Интервю с проф. Мариана Янева, ръководител катедра „Икономика на туризма” в УНСС

– Проф. Янева, какви цели си поставя вашата катедра, като представител на бизнес университета, създател на депутати, министри и успешни бизнесмени?
– Целите, които си поставя катедра ни са свързани с факта, че университетите са средище на средното и висшето образование, на бизнеса, на централната и местната власт.
Това е сериозен аргумент да организираме форуми, в които да се работи по-ефективно за развитие на българския туризъм, в т.ч. и за популяризиране на Бранд България.

– Коя тема е на дневен ред за устойчивото развитие на България като туристическа дестинация?
– Темата, която е на дневен ред пред нас като представители на университен лидер, е необходимостта да се ребрандира имиджа на дестинация България в посока гостоприемство в четири сезона, с фокус здравен туризъм.
Ако не се говори за един нов бранд България с няколко подбранда, няма как да се постигне по-високо ниво на развитие на българския туризъм и привличане на по-висок клас туристи, в четири сезона.

– Според ваши проучвания, какво търси съвременния турист, какви дестинации избира и какви са неговите приоритети?
– Нашите проучвания и проекти са насочени към здравния туризъм, защото здравето е приоритет за всички нас. Здравните дестинации са тези които предлагат превенция, рекреация и възстановяване, а съвременния потребител живеейки динамично и във високо ниво на стрес има нужда от това.

– Има ли погрешни схващания относно здравния туризъм?
– Доста често здравния туризъм се асоциира само с медицинския или буквално с медицинска грижа за здравето.
Според българското законодателство, спа и уелнес, балнео и медицинския туризъм се включват в здравния туризъм.

– Според вас, могат ли да се ребрандират наши курорти и дестинации като здравни и целогодишни?
– Разбира се! Повечето от четири и петзвездните хотели, а и някои от тризвездните, независимо къде са позиционирани, по Черноморието, в планините, в градовете или другаде имат СПА центрове или предлагат уелнес услуги. Особено силен аргумент са балнео (Terme) хотелите, респективно дестинациите, осигуряващи климатолечение, минерални води и други природни ресурси, усвоени и предлагани за целите на туризма.
И тук поставям въпроса – защо не говорим за Южно Черноморие като четирисезонна климатична, балнео дестинация?! Забравихме ли Влас и района около него( Сл.бряг, Несебър), че климатът е подходящ за превенция и лечение на белодробни заболявания. Не сме забравили Поморие, че е Terme курорт, но защо посланията за него не са в тази посока?

– Според вашите експерти от катедрата, кои други видове туризъм трябва да бъдат популяризирани в продуктовото портфолио на България като рецептивен туристически пазар?
– Друг вид туризъм, който считаме, че трябва да присъства в туристическото портфолио на България е бизнес туризмът, поради посочените от нас аргументи за устойчиво развитие на България като четирисезонна дестинация, както и развлекателният туризъм.

– Проф. Янева с какво искате да завършим нашето интервю по темата за Бранд България, която ще бъде във фокуса на всички събития на катедрата от календара й за 2024 година?
– В заключение искам да отбележа, че ако не говорим за един нов бранд България с няколко подбранда, няма как да постигнем по-високо ниво на развитие на българския туризъм.

д-р Веселина Портарска

Интервюто взе д-р Веселина Портарска по време на проведената от катедра “Икономика на туризма”, в УНСС, дискусионна кръгла маса, на тема “Бранд България – гостоприемство в четири сезона, с фокус здравен”.

Сподели публикацията