Пампорово. Фокусът на X-ия Годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA) бе нарастващият потенциал на здравния туризъм и неговото бъдещо развитие като част от концепцията за развитието на устойчив туризъм в глобален аспект. В контекста на събитието, чрез своите дигитални решения, TouchMenu не само подпомага СПА хотелите да постигнат по-бърз растеж чрез внедряването на иновативни решения, но и да дадат своя принос към опазване на природата чрез дигитализиране на информацията от всички хартиени носители“, сподели за Spatourism.bg Пламена Бобева, Директор Бизнес развитие на TouchMenu. “Имплементирането на дигиталните решения на компанията доказано увеличават приходите от допълнителни услуги от всеки един гост, като според статистиките, с които разполагаме, това се случва средно с над 35% “, добави още Бобева.

TouchMenu представи Service hub

По време на двудневното събитие TouchMenu представи пред аудиторията и новите си функционалности, които променят начина, по който гостите и хотелските екипи комуникират. Виртуалният консиерж, който дава възможност на гостите на всеки хотел само чрез няколко клика да имат достъп до актуална информация, да резервират бързо и лесно допълнителни услуги, е обогатен и с нови възможности чрез новия модул – Service Hub. Service Hub затваря комуникационния кръг като предоставя възможност за комуникация както между гостите и екипа на хотела, така и между различните звена. По този начин се гарантира по-добра удовлетвореност на гостите, по-лесно и бързо обслужване и повишена обща ефективност. Мениджмънтът на хотела разполага вече с още един инструмент, чрез който да се управляват работните процеси, да бъдат разпределяни задачи към неограничен брой звена и да се следи в реално време производителността на всеки един от служителите.

Сподели публикацията